Direct Method for English

W szkole języka angielskiego AustralLingua we Wrocławiu kursy biegłego komunikowania się w języku angielskim prowadzone są metodą zwaną Direct Method for English, oznacza to, że podczas zajęć lektor używa jedynie języka angielskiego (docelowego). Wykorzystanie tej metody pozwala słuchaczowi, w krótkim czasie opanować umiejętność posługiwania się i komunikowania się w języku angielskim.

Za pomocą metody Direct Method for English:

 • nauka języka angielskiego przebiega szybko i skutecznie wykorzystując czas lekcji do maksimum
 • stosujemy słownictwo występujące w codziennych sytuacjach
 • ponad 80% lekcji to konwersacja – kontrolowany dialog pomiędzy lektorem a słuchaczem tylko w języku docelowym
 • pytania i odpowiedzi ćwiczone w kontekstach sytuacyjnych
 • częste i szczegółowo zaplanowane powtórki pozwalające słuchaczowi w krótkim czasie zapamiętać i utrwalić poznane słownictwo oraz gramatykę
 • nabywanie i rozwijanie kompetencji językowej poprzez komunikację w języku angielskim – słuchacz osłuchuje się z językiem angielskim, zaczyna myśleć w języku docelowym a zasady poprawnej gramatyki języka angielskiego poznaje i odkrywa samodzielnie
 • więcej o metodzie: www.dllab.eu
Direct Method for English - skuteczna nauka języka angielskiego we Wrocławiu

Podręczniki do kursów języka angielskiego zostały specjalnie stworzone w oparciu o metodę Direct Method for English i zawierają:

 • współczesne słownictwo oraz gramatykę odpowiadającą standardom wymagań egzaminacyjnych
 • słownictwo, pytania i odpowiedzi powiązane z tematyką świata współczesnego i zainteresowaniami słuchaczy
 • elementy rozwijające poprawną komunikację w języku angielskim
 • dostęp do platformy internetowej, dzięki której, można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie. Program obejmuje 3 moduły: słownictwo, dyktanda oraz ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, a każde ćwiczenie przypisane jest do konkretnej jednostki w podręczniku.

Przed przystąpieniem do kursu języka angielskiego, każdy słuchacz naszej szkoły rozwiązuje test kwalifikujący,  który pozwala zweryfikować poziom zaawansowania.

Dodatkowym atutem szkoły AustralLingua jest prowadzenie zajęć w małych grupach do 6 osób co ułatwia szybką i skuteczną naukę języka angielskiego.

O szkole języka angielskiego AustralLingua

Szkoła języka angielskiego we Wrocławiu prowadzona jest przez magister Filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją znajomość języka angielskiego i bogate doświadczenie zdobyła ucząc się w Glen Eira College, Melbourne, Australia. Jako wieloletni metodyk, pragnie przekazać nabyte umiejętności językowe zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym prowadząc zajęcia w szkole językowej AustralLingua.

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie komunikacji w języku angielskim, tak bardzo potrzebnej w obecnym świecie, przy jednoczesnym nauczaniu rozumienia ze słuchu, poprawnej gramatyki, pisowni oraz wzbogacaniu słownictwa.

Zajęcia w szkole języka angielskiego AustralLingua prowadzone są w małych, sześcio-osobowych grupach, w miłej atmosferze. Nasze zajęcia mają na celu sprawić, aby słuchacz przestawił się podczas zajęć wyłącznie na język angielski-myśląc tylko w tym języku, mówiąc i poprawnie reagując.

Serdecznie zapraszamy!  

Oferujemy kursy języka angielskiego „od małych do dużych”

 • kursy języka angielskiego dla najmłodszych w wieku od 3/4 – 6/7 lat grupa do 6 osób – wykorzystując podręczniki Wow! Kids, this is English! z native speak’erem, więcej o podręcznikach klikając na link: www.dllab.eu/books/english/wow-kids-this-is-english  
 • kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6/7 do 10/11 lat grupa do 6 osób – wykorzystując podręczniki KIDS English designed with Direct Method
 • kursy języka angielskiego dla młodzieży i dorosłych grupa do 6 osób – wykorzystując podręczniki English designed with Direct Method
 • kursy języka angielskiego dla zaawansowanych grupa do 6 osób – wykorzystując podręczniki DIRECT ADVANCED English designed with Direct Method

Kursy języka angielskiego dla firm

Kursy biegłego komunikowania się w języku angielskim metodą Direct Method for English

 • Standardowo metodą Direct
 • DIRECT BUSINESS English

Ponadto, nasza szkoła językowa oferuje

 • indywidualne lekcje języka angielskiego - Wrocław i okolice
 • przygotowania do egzaminów z języka angielskiego - Wrocław i okolice
 • tłumaczenia (nieprzysięgłe)